Inleiding in de Cognitieve Gedragstherapie – 30 uur

 • 27 september, 2024

 • Enschede


  Hengelosestraat 100 7514 AK Enschede
Zoek je een diepgaande en praktische introductie in de wereld van Cognitieve Gedragstherapie (CGT)? Onze Inleiding in de CGT, startend medio 2024, biedt je een unieke kans om je kennis en vaardigheden op dit gebied te ontwikkelen. Deze 30 uur durende cursus is zorgvuldig samengesteld conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en staat open voor een breed scala aan professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Binnen de cursus richten we ons op het leggen van een stevige theoretische en wetenschappelijke basis die direct toepasbaar is in de praktijk. Door middel van rollenspellen, gezamenlijke oefeningen en aandacht voor de therapeutische relatie, ben je na afronding van deze cursus in staat om CGT onder supervisie uit te voeren, met een diep begrip van de theorie en praktijk.

Inleiding Cognitieve Gedragstherapie voor GGz-professionals (30 uur)

Medio 2024 start er een nieuwe cursus Inleiding in de CGT.

Accreditatie hiervoor is toegekend aan de Verening Vaktherapie, POH GGZ, V&VN voor verpleegkundigen, SPV en Verpleegkundig specialisten

Er zijn nog plekken vrij. Wanneer de groep vol is, kom je op de reservelijst te staan en kun je op de wachtlijst worden geplaatst voor een volgende groep.

Schrijf je in

Inhoud

De 30 uurse cursus Inleiding in de Cognitieve Gedragstherapie is opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). Binnen deze cursus ligt de nadruk op het leggen van een gedegen theoretische en wetenschappelijke basis, die vervolgens vertaald en verbonden wordt met de dagelijkse de praktijk in de Geestelijke gezondheidszorg. De nadruk ligt op het toepassen van geleerde theoretische concepten in de praktijk door middel van onder andere rollenspellen en gezamenlijke oefeningen.

Binnen de cursus is er naast het Cognitief gedragstherapeutische proces in algemene zin, aanvullend aandacht voor de therapeutische context en dan met name de therapeutische relatie. Problematische interactiestijlen kunnen een effectieve samenwerkingsrelatie en daarmee ook een effectieve uitvoering van het Cognitief gedragstherapeutisch proces in de weg staan. Kunnen reflecteren, bijsturen en het bespreekbaar maken van onderlinge interactiepatronen en motiveren/ verleiden van de cliënt ten aanzien van Cognitief gedragstherapeutische interventies, zijn aanvullend belangrijke onderwerpen binnen het inleidende deel.

Doelgroep

Deelname aan de cursus Inleiding in de CGT is mogelijk als je:

 • Werkzaam bent in de Geestelijke gezondheidszorg (GGz)
 • Verpleegkundige, verpleegkundig specialist (i.o.), maatschappelijk werker, sociotherapeut, vaktherapeut of praktijkondersteuner (POH GGz) bent.
 • Een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen, geneeskunde of opleiding tot verpleegkundig specialist in je bezit hebt.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Holistische theorie
 • Klassieke- en operante conditionering, Topografische Analyse (TA)
 • Functie- en betekenisanalyse (FA en BA)
 • Casusconceptualisatie (CCC) en het opstellen van een behandelplan
 • Indicatie en procedure inzet Cognitief gedragstherapeutische interventies zoals: socratische dialoog, gedachtenrapporten, exposure-oefeningen, verwerkingsgerichte interventies en gedragsexperimenten
 • Het vormgeven van een behandeling op maat en de inzet van protocollaire behandelingen
 • De therapeutische context en Motiverende Gespreksvoering
 • Evaluatie en afsluiten van behandelingen

Doelstellingen

Na afloop van de cursus is de cursist in staat om:

 • Onderdelen uit cognitieve gedragstherapie (onder supervisie) uit te voeren bij volwassenen
 • Holistische theorieën, betekenisanalyses, functieanalyses en casusconceptualisaties te ontwerpen
 • Een behandelplan op te stellen dat het meest geschikt is op basis van wetenschappelijke inzichten
 • Middels diagnostiek en indicatiestelling gedeeltelijk een individueel behandeltraject uit te voeren, te evalueren en af te sluiten
 • Vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader, evaluatie en reflectie in te zetten ten aanzien van de therapeutische relatie

Studiebelasting

De cursus Inleiding in de CGT bestaat uit 30 lesuren verdeeld over 5 dagen. Daarnaast dient de cursist er rekening mee te houden dat er per cursusdag ongeveer een dag studiebelasting bij komt in de vorm van literatuur en uitwerken van opdrachten. Deze studiebelasting is afgestemd op de eisen van de VGCt.

Kosten

De opleidingskosten zijn €975,-. Inbegrepen zijn

 • lunch tijdens lesdag
 • studiematerialen/map – online presentaties

Verplichte boeken dienen zelf aangeschaft te worden.

Docenten

 • Maaike Groeneveld is werkzaam als psycholoog bij Boncura GGz. Ze heeft zich ontwikkeld als cognitief gedragstherapeut, ACT-, MBCT- en EMDR-behandelaar. Binnen haar expertise ontwikkelt en geeft ze cursussen en trainingen op het gebied van CGT en MBCT.
 • Lisette van Hest is GZ psycholoog en VCGT supervisor. Ze werkt bij Boncura GGz als GZ psycholoog en Manager zorg. Lisette ontwikkelt en geeft bij- en nascholing op gebied van cognitieve gedragstherapie aan psychologen, verpleegkundigen en vaktherapeuten.

Schrijf je in

Vragen?

Stuur een mail of bel ons.

E-mail: info@curament.nl
Telefoon: 085-9025588 (maandag tot en met vrijdag)

© 2024